Cynthia Swanson & Tee Lee Each Receive Award for Pro Bono Service